Otázky a odpovědi

1. Jaký je výkon jedné fotovoltaické tašky?

Jedna FV taška PAN32 má výkon 8 W. Modul PAN32 se skládá ze 4 ks tašek, které tak činní výkon 32 W. Tři takové moduly mají výkon 96 Wp na jednom metru čtverečním.

Jedna FV taška FIT54 má výkon 54 W. Tři takové tašky mají výkon 162 Wp na jednom metru čtverečním.

2. Jaké je vhodné napětí systému?

Vhodné napětí se odvíjí od jmenovitého vstupního napětí do měniče, které bývá okolo 700 V, proto se solární tašky zapojují sériově. Systém povoluje maximální napětí 1000 V.

3. K čemu slouží fotovoltaické panely, Solární tašky?

Fotovoltaický systém je složený z několika klíčových komponent, které spolupracují k přeměně sluneční energie na elektrickou energii, kterou je následně možné využít pro chod elektrických spotřebičů nebo akumulovat do baterií či teplé vody.

4. Z jakých komponent se skládá fotovoltaický systém?

1. Fotovoltaické Panely nebo Solární tašky:

Fotovoltaické panely, často nazývané solárními panely, obsahují fotovoltaické články, které přeměňují sluneční záření na elektrický proud. Tyto články jsou vyrobeny z polovodičových materiálů, jako je křemík, a absorbuje sluneční energii pro generování elektřiny.

2. Nosná konstrukce:

Panely jsou umístěny na nosnou konstrukci, která může být připevněna na střechu budovy nebo na zemi. Tato struktura je navržena tak, aby panely byly pevně uchyceny a optimálně exponovány ke slunci pro maximální absorpci slunečního záření.

3. Solární Invertor:

Stejnosměrný proud (DC), který je generován fotovoltaickými panely, je přiveden k solárnímu invertoru. Invertor neboli měnič převádí stejnosměrný proud na střídavý proud (AC), který je používán v domácnostech a komerčních zařízeních.

4. Nabíjecí Baterie (Volitelné):

Některé fotovoltaické systémy mohou zahrnovat nabíjecí baterie, do kterých je ukládána přebytečná elektrická energie. Tyto baterie umožňují uchovávat energii pro použití v dobách slabého slunečního svitu nebo během nočních hodin.

5. Elektrická Distribuční Sít:

Střídavý proud produkovaný solárním systémem je přiveden do elektrické distribuční sítě domácnosti nebo komerčního objektu, kde může být využíván pro napájení různých elektronických zařízení, osvětlení, domácích spotřebičů atd.

6. Monitorovací a Kontrolní Systém:

Moderní fotovoltaické systémy často zahrnují monitorovací a kontrolní systémy, které umožňují sledovat výkon systému v reálném čase. Tyto systémy poskytují informace o produkci energie, účinnosti systému a dalších důležitých údajích

.

5. Jaký výkon je možné instalovat na jeden metr čtvereční?

Plocha potřebná k instalaci solárního systému se odvíjí od vybraného produktu:

Solární tašky PAN32: 1 m2 = 96 Wp

Solární tašky FIT54: 1 m2 = 162 Wp

Fotovoltaické panely: 1 m2 = 220 Wp

Výkon na jednotku plochy neovlivňuje účinnost samotné fotovoltaiky, která je u systémů skoro totožná. Vliv má rozteč mezi fotovoltaickými panely a jejich množství na dané ploše. 

Například tašky PAN32 mají mezi panýlky velké mezery, které jsou tvořeny samotnou krytinou. Oproti tomu Fotvovoltaické panely mají pouze 1 cm široký rám a jinak jsou plné fotovoltaických buněk.

6. Jakou orientaci a sklon zvolit u solárních tašek

Ideální orientací pro solární tašky je stejně jako u fotovoltaických panelů na jih nebo kombinace (jiho)východ - (jiho)západ. Za účelem dosažení optimální výroby jsou součástí každého systému optimizéry, které zajišťují maximální možnou výrobu bez závislosti na aktuálně zastíněné panely (ať už světovou orientací nebo překážkou - strom, komín apod.).

Sklon střechy je možné volit od 17° do 60°. Ideální sklon střechy je pak mezi 20° a 35°.

Střecha, která není pokryta solárními taškami je doplněna o klasické pálené tašky stejného designu.

7. Je Vámi dodávaný produkt na klíč? A co to znamená?

Ano.
Na základě individuální poptávky a následného výpočtu vhodné velikosti fotovoltaické elektrárny připravíme cenovou nabídku, která zahrnuje veškeré nezbytné procesy realizace i administrace (vč. předprojekční, projekční, vyřízení dotace), aby výrobna mohla být legálně spuštěna i do distribuční soustavy.
Veškeré podrobnosti jsou vždy uvedeny v nabídce.

8. Z jakého materiálu je krytina solárních tašek?

Krytina je z páleného jílu a je možný výběr z více barevných variant.

9. Jakou odolnost mají solární tašky?

Samotná krytina má 4. třídu pevnosti proti krupobití. Fotovoltaické panely jsou testovány na kroupy o velikosti pingpongových míčků a celý systém je chráněný přepěťovými pojistkami proti úderu blesku.

10. Jak můžu hospodařit s vyrobenou energií, kterou okamžitě nespotřebuji?

Přebytečnou elektrickou energii je možné ukládat do baterií, které jsou dnes již standardem systému pro rodinné domy a lze na ni čerpat dotaci. Další možností je ukládat vyrobenou elektrickou energii do vody, kterou následně využijete například na sprchování a poslední možností je dodávka přebytků do distribuční soustavy za smluvně stanovenou cenu s obchodníkem na trhu.

11. Kdy je vhodné aplikovat instalaci se solárními taškami?

Solární tašky nahrazují i krytinu střechy a jsou tedy vhodnou volbou pro novostavby nebo právě rekonstruované domy. Přínos solárních tašek je mimo vlastní výrobu elektrické energie taky estetika, design domu a jsou stejně jako další obnovitelné zdroje přínosem pro životní prostředí. 

12. Co když dojde k poruše panelu/modulu solární takšy? A jak to poznáte?

Při poruše panelu Vám bude celý systém dále pracovat díky polovodičové diodě, která zajistí průchod proudu i poškozeným panelem. Po zjištění závady dojde k výměně panelu, který je v případě FV panelů i solárních tašek zapojen MC spojky. Jedná se tedy o rychlou a bezpečnou demontáž a opětovnou montáž. Za 10 let provozu jsme neřešili jedinou reklamaci.

Díky systému SolarEdge je možné sledovat v online monitoringu výrobu jednotlivých panelů nebo sekcí samostatně. Ve srovnání s ostatními panely je pak již zřejmé, že jeden vyrábí výrazně méně než ostatní nebo že je úplně neaktivní.

13. Jaký výkon potřebuji?

Na běžné rodinné domy se instaluje fotovoltaická elektrárna o výkonu 4 - 7 kW (v některých případech až 10 kW). Přesný návrh a specifikace systému vám rádi bezplatně připravíme v rámci před-projekční činnosti bez závazku pořízení FV. Využijte našeho bezplatného poradenství, vice zde.

14. Jaké jsou záruky a životnost?

Pálené tašky mají záruku 30 let a fotovoltaické panýlky mají záruku 3 roky. Firma SolarEdge nabízí na své měniče záruku na 12 let.
Na fotovoltaické panely je záruka až 25 let, na baterie 10 let a na práci 2 roky.

Životnost fotovoltaických panelů se udává 30 let a více. V tuto chvíli není z praxe stále známa.

15. Jaké jsou rozměry pálených tašek?

Pálená taška má na délku 38 cm a na šířku 22,3 cm. Při projektu střechy je potřeba brát v úvahu tuto délku tašky a přizpůsobit laťování (37,5 - 38 cm).

16. Můžu získat dotaci i na solární tašky?

Ano, lze žádat o dotace z programu NZÚ. Dotaci v rámci realizace vyřídíme za Vás.

17. Je možné sledovat kolik jsem vyrobil/a?

Monitoring je software, který je přístupný každému klientovi. Můžete sledovat Vaši elektrárnu z počítače či smartphonu za pomocí aplikace od výrobce měniče.
Do monitoringu máme přístup i my a aktivně dohlížíme na chod Vaší fotovoltaiky.

18. Můžu využít splátkový kalendář?

Ano, naše společnost umožňuje v určitých případech realizaci projektu formou krátkého splátkového kalendáře. Pro více informací nás kontaktujte.

19. Je možné si vyřídit pojištění?

Ano, pojištění je možné vyřídit například u ČSOB na veškeré přírodní vlivy a další.

20. Jaký typ měničů využívá tento systém?

Pro Solární tašky pouze Solar Edge, pro FV panely instalujeme i měniče od společnosti GoodWe.

21. Jaké je finanční zhodnocení projektu?

Finanční zhodnocení je závislé na více vstupních parametrech jako jsou cena za systém, výroba systému, cena elektřiny pro nákup a výkup přebytečné el. energie. Zhodnocení projektu Vám bezplatně vypracuje náš energetický specialista. Více informaci zde

22. Jaké je cena systému?

Cena se liší projekt od projektu. Záleží na výkonu, velikosti střechy, použité technologii, dotacím a podobně. Cenovou nabídku Vám rádi vypracujeme na základě individuálních potřeb.
Zhodnocení projektu Vám bezplatně vypracuje náš energetický specialista. Více informaci zde