Součtové fakturační měření a komunitní energetika

11.12.2023

Poslanecká sněmovna 1.12.2023 schválila nový energetický zákon LEX OZE 2. Tato novela představuje klíčový krok směrem k digitalizaci a modernizaci energetiky. Velkým průlomem novely je zavedení součtového měření, což má značné výhody pro fotovoltaiku

U měření tohoto typu dochází často k situacím, kdy spotřebitelé čelí výzvám spojeným s dělením do jednotlivých fází, což vede k nevýhodnému nakupování energie ze sítě a zároveň levnému prodávání vlastní vyrobené energie. V takových případech nenastává primární spotřeba energie z vlastního zdroje. Tato metoda představuje značné nevýhody zejména pro malé podniky a domácnosti s fotovoltaikou. Naopak, součtové měření se jeví jako mnohem spravedlivější alternativa. V tomto případě se jednoduše odečte množství vyrobené energie od celkové spotřebované energie, což umožňuje spotřebitelům plně využít potenciál svého vlastního energetického zdroje.

Důsledkem bude možnost instalovat symetrické, často levnější a spolehlivější měniče bez rizika prodeje vyrobené el. energie pouze na jedné z fází z důvodu rozdíleného zatížení fází v domu spotřebiči.

Příkladem ideálního systému pak může být například námi často využíváný měnič od společnosti SolarEdge, který disponuje spostu výhodami (maximálně možná optimalizace výkonu, protipožární bezpečnost splňující nejvyšší nároky a další) a s novou legislativou jej můžeme považovat za bezchybný.

Více o nové legislativě se dočtene například zde: Solárnínovinky.cz 

O produktu SolarEdge v článku: 10+1 důvodů, proč střídače SolarEdge drtí konkurenci