Pěstuj a zároveň vyráběj (agrivoltaika)

11.10.2023

Vláda dnes doporučila parlamentu schválit novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která vedle posílení ochrany půdy v souvislosti z dopady změn klimatu také umožní rozvoj takzvané agrivoltaiky.

Jako příklad obnovitelne.cz uvádí, že pokud by se zastavělo 0,5 % zemědělské půdy fotovoltaikou, přispěla by k výrobě zhruba 10 až 12 TWh ročně čisté energie.

Agrivoltaika (zdroj: BayWa r. e.)
Agrivoltaika (zdroj: BayWa r. e.)

Co je agrovoltaika?

Agrovoltaika, známá také jako agrivoltaika nebo solární zemědělství, je praxe, která kombinuje zemědělství a výrobu solární energie. Jde o společný vývoj solárních fotovoltaických panelů a plodin na stejné ploše. Tento inovativní přístup umožňuje farmářům generovat obnovitelnou energii a současně provozovat zemědělské činnosti. 

A jaké jsou její výhody?

Optimalizace Půdy pro Dvojí Využití

Tradiční zemědělské plochy mohou nyní sloužit dvojímu účelu. Instalací solárních panelů nad poli můžeme využít stínění pro pěstování určitých plodin, což vede k zvýšení výnosů a prodloužení vegetačního období.

Zvýšení Výnosů a Diverzifikace Příjmů

Studie ukazují, že částečný stín způsobený solárními panely může zlepšit růst plodin. To znamená, že farmáři mohou sklízet nejen bohatou úrodu plodin, ale také získávat čistou solární energii, což vede k diversifikaci příjmů a finanční stabilitě.

Úspora Vody a Ochrana Životního Prostředí

Agrovoltaika také přináší pozitivní dopady na životní prostředí. Snížené vypařování díky stínu od solárních panelů znamená úsporu vody, což je klíčové v oblastech s nedostatkem vodních zdrojů. Kombinace zemědělství a solární energie snižuje emise skleníkových plynů, podporuje udržitelnost a pomáhá nám přecházet k čistější budoucnosti.

Agrovoltaika představuje inovativní a udržitelný způsob, jak využívat naši půdu pro současné zemědělské potřeby a výrobu čisté energie. Tato symbióza mezi zemědělstvím a obnovitelnými zdroji energie ukazuje cestu k udržitelné budoucnosti. Jak se technologie rozvíjejí a my se více zaměřujeme na udržitelnost, agrovoltaika bude hrát klíčovou roli v naší snaze o dosažení energetické soběstačnosti a zachování životního prostředí pro budoucí generace.

Vertikální agrivoltaika (zdroj: Next2Sun GmbH)
Vertikální agrivoltaika (zdroj: Next2Sun GmbH)