Nová výzva na výstavbu FVE pro soukromý i veřejný sektor

10.01.2024

Na začátku března 2024 budou otevřené nové dotační výzvy na podporu výstavby fotovoltaických elektráren pro vlastní spotřebu a komunitní sdílení elektrické energie.

Jako dodavatelé fotovoltaického systému na klíč Vám zajistíme výstavbu FVE, vypracování odborného posudku, vyřízení dotace, připojení k distribuční soustavě a také součinnost při vyřízení licence na výrobu el. energie (nad 50 kWp).

Na co můžete získat dotaci v rámci otevřených výzev:
Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny nebo do 1 MWp (včetně) se sdílením vyrobené elektřiny.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Kdo může žádat o dotaci s komunitním sdílení elektřiny:
- kraje
- obce
- samosprávné městské obvody a městské části
- církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
- příspěvkové organizace, právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost zřizované nebo vlastněné výše uvedenými oprávněnými žadateli

Kdo může žádat o dotaci pro vlastní spotřebu:
- Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) 

Výše příspěvku:
- Max. 50 % z celkových výdajů projektu. Výše dotace nutno stanovit individuálně dle pokynů SFŽP

Termíny:
- Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2024 od 12:00 hod.
- Ukončení příjmu žádostí: 31. 10 2024 do 12:00 hod.

Realizace podpořených projektů:
- nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí


Veškeré informace, které posloužili jako zdroj jsou veřejně dostupné na stránkách SFŽP po odkazy Výzva RES+ č. 1/2024, RES+ č.2/2024, RES+ č.3/2024 a RES+ č.4/2024.