Pravda o sdílení elektrické energie (komunitní sdílení)

11.04.2023


Na začátku roku 2023 vešla v platnost novela Vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která pro rok 2023 respektuje sdílení elektrické energie v rámci jednoho bytového domu. Slíbené komunitní sdílení elektrické energie v rámci obcí, měst, firem a nebo dokonce Vaších domů a chat bylo posunuto do dalšího roku 2024. Ve skutečnosti však toto komunitní sdílení bude platné a realizovatelné až nejdříve v roce 2025. Bližší informace jsou slíbeny v návrhu LEX OZE II v létě 2023.

Na celý systém je již nyní možné čerpat dotaci.

Jak tedy nyní funguje sdílení elektrické energie v bytových domech?

Jedná se o sdílení elektřiny vyrobené ze společného výrobního zdroje v bytových domech mezi jednotlivé domácnosti.
Základním pilířem jsou skupiny zákazníků, jejichž členové si budou moci navzájem mezi sebou sdílet elektřinu, která bude vyrobena ve společném výrobním zdroji. SVJ nebo bytové družstvo si na střechu bytového domu nechá nainstalovat např. solární elektrárnu. Elektřinu, kterou tato elektrárna vyrobí, následně sdílí jednotlivé domácnosti, které jsou zahrnuty do energetického společenství.

V rámci sdílení elektřiny je stanoveno vůdčí odběrné místo, ke kterému je připojen zdroj a následně přidružená odběrná místa, která se účastní sdílení.
Tento model vychází z novely Vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou.

Princip konceptu:

  1. Vyrobenou energii nejprve využívá vůdčí odběrné místo.
  2. Vzniklý přebytek nad rámec spotřeby OMv mohou využívat přidružená odběrná místa, která se sdílení účastní a mají v danou chvíli spotřebu, na základě alokačního klíče.
  3. Pokud v danou chvíli žádné z přidružených míst nemá vlastní spotřebu, energie je dodána do distribuční soustavy a vypořádána na základě smlouvy o výkupu elektřiny
Zdroj: egd.cz - model sdílení el. energie
Zdroj: egd.cz - model sdílení el. energie

Jste-li majitelem nebo spolumajitelem bytového domu a potřebujete návrh fotovoltaického systému na bytový dům, kontaktujte našeho energetického specialistu, který Vám návrh vypracuje zcela zdarma v rámci EKIS poradenství zde.

Zdroj článku zde.