Komunitní sdílení elektrické energie v roce 2024

31.08.2023

Poslanecká sněmovna České republiky schválila 21.7.2023 v prvním čtení novelu energetického zákona, která umožňuje sdílení elektrické energie mezi spotřebiteli. Tato novela přináší změny do energetického sektoru, které umožňují jednotlivým domácnostem, firmám nebo komunitám sdílet elektřinu, kterou sami vyrobí ze solárních panelů nebo jiných obnovitelných zdrojů energie.

Tato změna umožňuje vytvářet energetické komunity, kde mohou lidé sdílet přebytečnou elektrickou energii, kterou vyrábějí svými solárními instalacemi, s ostatními spotřebiteli v síti. Tímto způsobem může být přebytečná energie, která je vyrobena během slunečných dní, využita jinými domácnostmi nebo podniky, kteří potřebují dodatečnou elektrickou energii.

Tato novela podporuje větší udržitelnost, zvyšuje využití obnovitelných zdrojů energie a umožňuje lidem snížit své energetické náklady tím, že využívají sdílení elektrické energie v komunitním prostředí.

Již nyní víme, že komunita umožní sdružovat více členů, kteří si vyrobenou elektřinu budou moci mezi sebou sdílet. Do této skupiny se bude moci zapojit až 10 členů po celé České republice, například širší rodina, firma s více provozy nebo několik úřadů v obci. Pokud bude elektřina sdílena prostřednictvím distribuční soustavy, budou se na ni vztahovat standartní platby za použití elektrizační soustavy.

Energetické společenství bude moci v prvním kroku sdílet elektřinu v rámci území správních obvodů nejvýše 3 obcí s rozšířenou působností nebo území hlavního města Prahy a sdílení elektřiny v energetickém společenství se bude moci účastnit maximálně 1000 odběrných míst.

Zdroj zde.