ZAJÍMAVOSTI

Co nás ve firmě v poslední době zaujalo...
 

Slunce a vítr se do poloviny století postarají o 56 procent světových dodávek elektřiny. Tento je nezadržitelný trend růstu postupně utne spalování uhlí. Urychlení proměny globální energetiky pomůže zajistit zachování klimatu v mezích rozumného oteplení.

Znečištění ovzduší má vliv na naše zdraví. Vymysleli jsme informační tabule pro obce a města, kde tyhle veličiny můžete měřit a začít "boj" proti znečišťovatelům. Zdraví máme jen jedno!

Musíme zabrat

24.08.2020

https://www.obnovitelne.cz/clanek/1298/v-rozvoji-solarni-energetiky-ztracime-i-za-uhelnym-polskem/